2009. december 3., csütörtök

miért remegsz e dolgok láttán
Láttam, hogy roppant megrázkódtatás az eget miként reszketteti meg, és az Úr serege, ezerszer ezer és tízezerszer tízezer angyal a szörnyű rengésben hogyan remeg. Láttam, hogy az Őszfejű miként ült fenségének székében, és az igazság angyalai miként vették őt körül.
A remegés engem is elfogott, és félni kezdtem, beleim reszkettek, és fogam vacogott, és arcra borultam. Michael pedig a szentek seregéből angyalt küldött hozzám, s az fölemelt. Amikor pedig az fölemelt, eszméletem visszatért, mert a seregek látványát, a föld reszketését, és az ég megrázkódtatását nem tudtam elviselni.

1 megjegyzés: